Snel zoeken

Aansprakelijkheid Bannink Media

De aanbieders op www.kopeninduitsland.nl zijn zelf verantwoordelijk voor de op de website verstrekte informatie. De aangeboden objecten op deze website worden door de aanbieders zelf gecontroleerd en beheerd. Bannink Media  voert geen controles uit met betrekking tot deze pagina’s met objecten. Bannink Media kan dan ook niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie. Bovendien is de verstrekte informatie aan wijziging onderhevig.

Aan de verstrekte informatie kunt u geen rechten ontlenen. Bannink Media  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de pagina’s op de website en de daarop en/of daardoor verstrekte informatie.

Als bezoeker van de website bent u verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De op de website aangeboden informatie mag niet worden verveelvoudigd, bewerkt of verspreid.

Bovenstaande geldt ook voor hyperlinks naar andere websites van derden. Wanneer u van deze sites gebruik maakt, verlaat u www.kopeninduitsland.nl. Bannink Media voert geen controles uit met betrekking tot deze gelinkte sites van derden en draagt voor deze sites geen verantwoordelijkheid. Ook bezoeken van deze gelinkte sites doet u geheel op eigen risico. Evenmin draagt Bannink Media  verantwoordelijkheid voor aanspraken van merkhouders van Banners welke ten behoeve van aanbieders op www.kopeninduitsland.nl. zijn of worden geplaatst.